Rozvíjení pohybových dovedností mentálně retardovaných jedinců

Autor/ka
doc. PhDr. Marie Černá, CSc.
Rok vzniku:
1981
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Obhájený kandidátský spis Marie Černé na téma mentálně postižených jedinců. Školitelem byl doc. PhDr. Jaroslav Štípek, CSc.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001556936&local_base=NKC