doc. PhDr. Marie Černá, CSc.

Speciální pedagožka, která se ve své edukační, publikační, výzkumné, přednáškové i osvětové činnosti věnuje problematice osob s mentálním postižením s užším zaměřením na jejich výchovu a kvalitu života. Za svoji vědeckou činnost získala několik domácích i zahraničních ocenění, např. cenu americké Kennedyho Nadace (The 2000 Kennedy Foundation International Award in Mental Retardation – The Leadership in Education Award), nebo Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů (2008). Působila na katedře speciální pedagogiky a byla proděkankou pro zahraniční styky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je členkou řady odborných organizací.

Odborná knihovna: