qEEG biomarkery bipolárních pacientů v remisi a potomků bipolárních rodičů

Autor/ka
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Cílem práce byla indentifikace vulnerabilních qEEG biomarkerů souvisejících s emočními procesy u pacientů s bipolární afektivní poruchou (BAP) v remisi a jejich srovnání se zdravou populací (HC). Dalším cílem byla snaha o nalezení časných elektrofyziologických biomarkerů u potomků pacientů s BAP (riziková populace).

BRUNOVSKÝ, Martin, GOETZ, Michal [et al.]. qEEG biomarkery bipolárních pacientů v remisi a potomků bipolárních rodičů. Psychiatrie, 2016, 20(suppl. 1), s. 43. ISSN 1211-7579.

Zdroj dat
http://www.tigis.cz/images/stories/psychiatrie/2016/S1/07_novy_vyzkum_jes_1-16.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychiatrie, Roč. 20, suppl. 1 (2016)