Prostor pro děti s rizikem poruch chování

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Rozhovor o obsahu a poslání nové vyhlášky o preventivně výchovných službách středisek výchovné péče (SVP). Dosavadní zákon č. 109/2002 Sb. o ústavní a ochranné výchově tuto oblast rámcově upravoval pouze ve formě metodických pokynů. Nová vyhláška přesně vymezuje právní prostředí, v němž preventivní, výchovně vzdělávací a převýchovná činnost probíhá. Jasně stanovuje, kteří odborníci se o dětské klienty SVP starají. Tato střediska v rámci prevence poskytují i poradenskou službu.

JEDLIČKA, Richard. Prostor pro děti s rizikem poruch chování. Učitelské noviny, 2006, 109(19), s. 12-13. ISSN 0139-5718.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001008244&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Učitelské noviny, Roč. 109, č. 19 (2006)