Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole : sborník z konference s mezinárodní účastí

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z mezinárodní konference věnované přístupům ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001750934&local_base=CNB