Prevence rizikového a škodlivého užívání návykových látek a péče o závislé: vodítka pro praktické lékaře a jiné zdravotnické profese

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice širokého spektra závislostního chování a léčení těchto závislostí.

CSÉMY, Ladislav, POPOV, Petr [et al.]. Prevence rizikového a škodlivého užívání návykových látek a péče o závislé: vodítka pro praktické lékaře a jiné zdravotnické profese. 1. vydání. [Praha]: CEPROS, Centrum výzkumu protidrogových služeb a veřejného zdraví, o.p.s., [2013], ©2013. 59 stran. ISBN 978-80-260-7070-2.

Zdroj dat
https://docplayer.cz/2666054-Prevence-rizikoveho-a-skodliveho-uzivani-navykovych-latek-a-pece-o-zavisle-voditka-pro-prakticke-lekare-a-jine-zdravotnicke-profese.html