Prevalence psychotických symptomů v české velkoměstské populaci = Prevalence of psychotic symptoms in the Czech metropolitan population

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Spolu se zájmem o možnosti prevence rozvoje psychotického onemocnění a identifikaci jedinců s vysokým rizikem se pozornost soustřeďuje i na sledování výskytu psychotických symptomů v běžné, nepsychiatrické populaci. Cílem naší studie bylo zjistit aktuální a celoživotní prevalenci psychotických symptomů ve velkoměstské populaci ČR a jaké procento jedinců s psychotickými symptomy se léčí pro psychózu. Studijní soubor tvořil stratifikovaný vzorek populace vybraný ze 3 největších městských aglomerací v ČR, Prahy, Brna a Ostravy. Všem respondentům byl administrován Dotazník na screening psychózy (PSQ). Zaznamenána byla přítomnost symptomů v minulém roce a jejich celoživotní prevalence, údaje o psychiatrické léčbě a diagnóze podle MINI. Soubor tvořilo celkem 1043 respondentù. Nejčastějším příznakem byla paranoia (celoživotní 6,7 %, v minulém roce 4,4 %), na druhém místě hypománie (5,8 %, respektive 3,5 %), dále zvláštní zážitky (5,1 %, respektive 3,2 %), vkládání myšlenek (3,2 %, respektive 1,8 %) a halucinace (2,1 % celoživotní i v minulém roce). Celoživotní prevalence alespoň 1 psychotického symptomu byla 16,6 %, v posledním roce 10,4 %. Největší počet respondentù udal pouze jediný symptom (12,1 % celoživotní, 7,1 % v posledním roce). Z těch, kteří popsali minimálně jeden psychotický příznak, jich 59,5 % nikdy nenavštívilo psychiatra, 76,9 % nesplnilo kritéria psychózy podle MINI a 63,6 % diagnózu žádného ze sledovaných psychiatrických onemocnění. Naše nálezy podporují hypotézu o přítomnosti psychotických symptomů v populaci jako kontinua psychotického spektra od normy k jasně vyjádřené nemoci (převzato z plného textu článku).

Mohr, Pavel et al. Prevalence psychotických symptomů v české velkoměstské populaci = Prevalence of psychotic symptoms in the Czech metropolitan population. Psychiatrie, 2007, 11(suppl. 3), s. 22-25. ISSN 1211-7579. Dostupné také z: http://www.tigis.cz/casopisy/pro-lekare/psychiatrie.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001118426&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Psychiatrie, Roč. 11, suppl. 3 (2007)