Přehled rizikových faktorů vzniku demence

Autor/ka
Rok vzniku:
2022
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Náhled článku
https://casopis.aklcr.cz/artkey/lkl-202202-0004_overview-of-risk-factors-for-dementia.php
Plný text
https://casopis.aklcr.cz/pdfs/lkl/2022/02/04.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Demence je komplexní syndrom s rapidně rostoucí celosvětovou incidencí. Má dramatický dopad nejen na život pacienta, jemuž byla diagnostikována, ale i na život jeho blízkých. Současně jsou náklady spojené s demencí výrazně vyšší než náklady na jiná významná onemocnění. Výzkumy potvrzují, že eliminace známých modifikovatelných rizikových faktorů může vést k potenciální signifikantní redukci incidence demence, vzhledem k absenci efektivní léčby je tak znalost rizikových faktorů a primární prevence zásadním opatřením světového veřejného zdravotnictví. Rizikové faktory se dělí na modifikovatelné a nemodifikovatelné podle toho, nakolik jsou ovlivnitelné životním stylem jedince. Následující článek podává přehled těchto rizikových faktorů vzniku demence podle závěrů aktuálního výzkumu a také doporučení pro prevenci.

HLAVÁČOVÁ, Simona. Přehled rizikových faktorů vzniku demence. Listy klinické logopedie, 2022, roč. 6, č. 2, s. 27-33. ISSN: 2570-6179.

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=1892828
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Listy klinické logopedie, roč. 6, č. 2 (2022)