Porovnání systémů péče o delikventní děti a mládež v České republice, Německu, Velké Británii, Francii a Chorvatsku

Autor/ka
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Plný text
https://docplayer.cz/105178150-Porovnani-systemu-pece-o-delikventni-deti-a-mladez-v-ceske-republice-nemecku-velke-britanii-francii-a-chorvatsku.html
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Pojem delikvence pochází z latinského delinquere, což lze přeložit jako „provinit se“. Provinění se je v běžné řeči vztahováno na chování, které se může týkat jak kriminality (provinění proti zákonu), tak i činů, které nejsou nijak trestné. Výraz kriminalita je v  této publikaci chápán úžeji, než je tomu u  pojmu delikvence. Pod tímto pojmem označujeme chování jdoucí proti právním normám. V tomto smyslu je možné za kriminální označit takové jednání, které porušuje právo a lze na něj proto uplatnit sankce uvedené v trestním zákoně.

Baltag, T., Hochlová, N., Myšková, L. (2017). Porovnání systémů péče o delikventní děti a mládež v České republice, Německu, Velké Británii, Francii a Chorvatsku. Praha. Národní ústav pro vzdělávání.

Zdroj dat
http://archiv-nuv.npi.cz/t/publikace-ustavka/porovnani-systemu-pece-o-delikventni-deti-a-mladez-v-ceske.html