PhDr. Lucie Myšková, Ph.D.

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Karlově Univerzitě v Praze a jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je psychologem ve zdravotnictví, absolvovala výcvik kognitivně behaviorální terapie, rodinné systemické terapie, supervizní výcvik a řadu dílčích kurzů. Dlouhodobě se věnuje psychologické práci s dětmi, dospívajícími, dospělými i s celými rodinami, zabývá se mimo jiné tématem primární prevence rizikového chování u dětí. Poskytuje supervizi ve školství, zdravotnictví a v sociálních službách. Vedla oddělení ústavní a ochranné výchovy a primární prevence v Národním ústavu pro vzdělávání, dříve pracovala v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. V současné době působí v Centru sociálních služeb Praha na pracovišti Pražského centra primární prevence a v ambulanci klinické psychologie Psycho Port. Dlouhodobě se zajímá o téma poruch chování u dětí, o podporu ohrožených dětí, prevenci rizikového chování a o zvýšení kvality v oblasti preventivně výchovné péče např. ve spolupráci s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání

Odborná knihovna:

Články: