Pohybem rozvíjíme osobnost dítěte

Autor/ka
Hana Dvořáková
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice psychomotoriky v kontextu komplexního rozvoje osobnosti dítěte.

Využívání poznatků z psychomotoriky vycházejících z holistického pojetí člověka a jeho zdraví - pohyb jako prostředek k rozvoji jednotlivce. Psychomotorika v komplexním rozvoji dítěte - individuální potřeby jako východisko (individuální diagnostika). Průběh cvičení - jednotlivé fáze, jejich délka a obsah.

Dvořáková, Hana. Pohybem rozvíjíme osobnost dítěte. Informatorium, 2007, 14(2), s. 14-15. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001064233&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 14, č. 2 (2007)