Podmínky nároku na přiznání sirotčího důchodu

Autor/ka
Rok vzniku:
2018
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Český právní řád prostřednictvím zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (dále jen „ZDP“) podmiňuje vznik nároku na sirotčí důchod splněním několika podmínek. Aby sirotkovi vznikl nárok na sirotčí důchod, musejí být stanovené podmínky splněny kumulativně, tzn. že musejí být splněny všechny. Jednak musí sirotek splňovat podmínku nezaopatřenosti a zároveň musel být se zemřelou osobou v určitém taxativně vymezeném vztahu1. Zemřelý pak ke dni svého úmrtí musel pobírat starobní nebo invalidní důchod nebo splňoval podmínku nároku na tyto důchody.

Zdroj dat
https://www.cssz.cz/documents/20143/189660/NP_2_2018_str_1012.pdf/a530891a-d7c8-e0af-fec2-1a615ecc215d