Pesso Boyden Psychomotorická Terapie v individuální, klinicko-psychologické praxi

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V tomto textu se zabývám formami zavádění PBSP do individuální práce s klientem v rámci běžné klinicko-psychologické praxe. Reflektuji v něm svou zkušenost s metodou, kterou od roku 2001 praktikuji v její základní podobě, tedy formou pravidelných, dlouhodobých, malých skupin. Vývoj terapeutické technologie PBSP posledních let však umožnil její širší využití také v individuální terapii. Zatímco v prvních desetiletích vývoje metody postupoval terapeutický proces v průběhu sezení rychle a často dramaticky „od těla ke slovu“ (bezprostřední prací s pocity ve speciálních cvičeních), což vyžadovalo téměř bezpodmínečně velmi specificky pojaté prostředí skupiny, dnešní přístup sleduje pozvolnější, jemnější i bezpečnější směr – „od slova k tělu“ (od rozhovoru k tělovým projevům, které význam slova evokuje). K možnostem i atmosféře individuálního psychoterapeutického uspořádání se tak PBSP dostala mnohem blíže.

Siřínek, Jan. Pesso Boyden Psychomotorická Terapie v individuální, klinicko-psychologické praxi. PsychoSom. 2014, roč. 12, č. 1, s. 8. ISSN: 2336-7741; 1214-6102 (online).

Zdroj dat
https://www.psychosom.cz/54-archiv/465-pro-praxi-sirinek-j
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
PsychoSom, Roč. 12, č. 1 (2014)