Onemocnění vyvolaná lidskými herpetickými viry

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Humánní herpetické viry (HHV) patří do čeledi Herpesviridae (tab. 1). Jedná se o poměrně velké DNA viry (s průměrem kolem 200 nm) s kubickou symetrií virové kapsidy. HHV jsou ubikviterní, jejich hostitelem je člověk. Přenos HHV se uskutečňuje slinami, genitálními sekrety, krví a vertikálně. Vstupní bránou může být respirační trakt, porušená kůže, sliznice genitálu, jindy mohou HHV do makroorganizmu proniknout intravenózní cestou, transplantovaným orgánem či kostní dření nebo transplacentárně. Dosud bylo objeveno a popsáno celkem 8 HHV, které se označují jako HHV1 až HHV8. HHV jsou však v praxi označovány zpravidla zkratkou odvozenou z názvu viru. Genomy některých HHV jsou schematicky uvedeny na obr. 1 ...

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200506-0015.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 6, č. 6 (2005)