Nové formy aplikace injekčních léků u relabující roztroušené sklerózy

Autor/ka
MUDr. Jiří Piťha
Rok vzniku:
2015
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Přehledový článek informuje o nových formách podání parenterálních léků v indikaci roztroušené sklerózy nebo klinicky izolovaného syndromu. Jde o snížení frekvence aplikace a zvýšení dávky, přechod z nitrožilního nebo intramuskulárního na podkožní podávání nebo pozměnění účinné molekuly. Nové léky mají stejnou účinnost jako původní při zachování nebo dokonce snížení nežádoucích účinků.

Piťha, Jiří. Nové formy aplikace injekčních léků u relabující roztroušené sklerózy. Neurologie pro praxi. 2015, roč. 16, č. 5, s. 273-277. ISSN: 1213-1814 (tištěná verze). ISSN: 1803-5280 (online).

Zdroj dat
https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2015/05/08.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Neurologie pro praxi, Roč. 16, č. 5 (2015)