Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Google Books
http://books.google.cz/books?id=E_cemW9Ej3EC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Rozsáhlý materiál k problematice konopí, konopných produktů a návykových látek z konopí, vč. prevence, léčby, odvykání aj.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://toc.nkp.cz/NKC/200811/contents/nkc20081820324_1.pdf.

Autoři příspěvků: Höschl, Cyril ; Miovský, Michal ; Gabrhelík, Roman ; Vacek, Jaroslav ; Hanuš, Lumír O. ; Gabrielová, Hana ; Ruman, Michal ; Zábranský, Tomáš ; Krmenčík, Pavel ; Šulcová, Alexandra ; Kubů, Pavel ; Šejvl, Jaroslav ; Miovská, Lenka ; Sivek, Vojtěch ; Vopravil, Jiří ; Blaha, Tomáš ; Dvořáček, Jiří ; Vorel, František ; Dědičová, Marie ; Horáček, Jiří ; Gajdošíková, Hana ; Radimecký, Josef ; Ouštěcká-Neradová, Augustina Barbara ; Nerad, Jindřich Mischa ;

Miovský, Michal [et al.]. Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 533 s. ISBN 978-80-247-0865-2.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001820324&local_base=NKC