Kongenitální cytomegalovirová infekce: diagnostika a terapie

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Cytomegalovirová infekce (CMV) je nejčastější vertikálně přenosná virová infekce, kterou je postiženo asi 0,5 až 2,0 % všech živě narozených. CMV přenos může být prenatální (transplacentární, infekce získaná in utero), který je příčinou vzniku kongenitální CMV infekce, perinatální (infekce získaná přímým kontaktem během porodu) nebo postnatální. Průběh onemocnění a následky CMV infekce závisí na způsobu přenosu infekce a imunitním stavu matky.

Cytomegalovirus (CMV) infection is the most common vertically transmitted viral infection, ranging from 0,5 to 2,0 % of all live births. CMV may be transmitted pre-natally (transplacental, in utero acquisition) resulting in congenital CMV infection, natally (infection acquired during delivery and labour), or in the post-natal period. The associated morbidity and sequelae of CMV infection vary depending on the route of acquisition of infection, and maternal immune status.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201101-0004_Kongenitalni_cytomegalovirova_infekce_diagnostika_a_terapie.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 1 (2011)