Klinické aspekty při léčbě myasthenia gravis

Autor/ka
MUDr. Jiří Piťha
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Myasthenia gravis je autoimunitní onemocnění, postihující postsynaptickou část nervosvalové ploténky. Onemocnění se může manifestovat v časném nebo pozdním věku Oslabení svalstva je generalizované, nebo postihuje pouze extraokulární svaly. Patologické změny thymu spočívají v průkazu folikulární hyperplazie nebo atrofie. Paraneoplastická forma je asociovaná s thymomem. V 80 % lze prokázat protilátky proti acetylcholinovému receptoru nebo svalově specifické tyrozin-kináze. I když je ve svém průběhu choroba značně variabilní, lze dle jejího průběhu, zejména v iniciálních fázích, predikovat prognózu choroby u konkrétního pacienta se snahou zavést individualizovanou léčbu, která by vedla k dosažení klinické remise, a co možná nejlepší kvalitu života. Mezi nepříznivé prognostické faktory patří detekce protilátek proti svalově specifické tyrozin-kináze, vyšší věk manifestace, přidružené komorbidity, asociace s thymomem, fulminantní průběh, rozvoj myastenické krize během prvního roku onemocnění a pozdní diagnostika

Piťha, Jiří. Klinické aspekty při léčbě myasthenia gravis. Neurologie pro praxi. 2016, roč. 17, č. 3, s. 158-162. ISSN: 1213-1814 (tištěná verze). ISSN: 1803-5280 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2016/03/06.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Neurologie pro praxi, Roč. 17, č. 3 (2016)