Invazivní mykotická onemocnění: použití antimykotik v pediatrické praxi

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Invazivní mykotická onemocnění (IFI) jsou i nadále příčinou morbidity a mortality novorozenců, imunosuprimovaných i imunokompetentních dětí. Přestože tyto infekce jsou dobře charakterizovány v dospělé populaci, incidence, diagnostické postupy, analýzy rizikových faktorů a terapeutické výsledky nejsou stále u dětí dostatečně prozkoumány. Nadále zůstávají nedořešeny i problémy kolem účinnosti, bezpečnosti a správného dávkování řady již běžně používaných antimykotik u dětí různých věkových kategorií. V článku bychom chtěli stručně prezentovat, co nového bylo v této specifické oblasti pediatrie publikováno v roce 2010 a citováno v databázi PubMed.

Invasive fungal infection (IFI) continues to be frequent cause of morbidity and mortality in neonates and in both immunocompromised and immunocompetent children. Although these infections have been well characterized in adults, incidence, diagnostic tools, analysis of risk factors and treatment outcomes have not been well described in children. Data regarding the efficacy, safety and proper dosing of widely used antifungals in children of different age categories still remain to be solved. In this paper we would like to summarize news published about this specific topic of pediatrics over year 2010 and excerpted in PubMed database.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201102-0007_Invazivni_mykoticka_onemocneni_pouziti_antimykotik_v_pediatricke_praxi.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 2 (2011)