Infuzní terapie v přednemocniční neodkladné péči ve 21. století v České republice

Autor/ka
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Článek popisuje průzkum mezi Zdravotnickými záchrannými službami v ČR z hlediska použití krystaloidních a koloidních roztoků. Jako metodu průzkumu jsme použili smíšený design – průzkumné dotazníkové šetření mezi jednotlivými ZZS v ČR doplněné o rozhovory s 50 zdravotnickými záchranáři (ZZ) z celé ČR. Komparace probíhala v souladu s doporučeními k tekutinové resuscitaci (Doporučení pro Život ohrožující krvácení, Guidelines NICE, European Guidelines for Management of Bleeding). Z hlavních výsledků vyplynulo, že 7 ZZS odebírá 5 a více infuzních roztoků, pouze 2 ZZS v ČR nepoužívají koloidní roztoky, a že tři různé balancované krystaloidní roztoky jsou zastoupeny u 11 ZZS v ČR. Z hlediska kvalitativní studie jsme nalezli nedostatky v tekutinové resuscitaci u prosté hypovolémie a u léčby popálenin. Výstupem článku je návrh pro vybavení vozidel ZZS nezbytnými
infuzními roztoky v ČR.

PEŘAN, David, PEKARA, Jaroslav. Infuzní terapie v přednemocniční neodkladné péči ve 21. století v České republice. Urgentní medicína. 2017, roč. 20, č. 1, s. 28-33. ISSN: 1212-1924.

Zdroj dat
https://urgentnimedicina.cz/casopisy/UM_2017_1.pdf
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Urgentní medicína, 2017, roč. 20, č. 1