Hospitalizované dítě v léčebně pro děti s poruchami páteře

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce analyzuje problematiku dětí s vadami páteře hospitalizovaných v dětské léčebně Lázně Bělohrad. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá teoretickými poznatky a vymezuje okruh žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním z hlediska legislativy. Je zde také zmíněn význam rodinné péče. Druhá kapitola zpracovává v obecné rovině charakteristiku vad páteře, její vliv na psychiku dítěte, možnosti léčby, problémy plynoucí z tohoto postižení (uplatnění v životě, sociální vazby), možnosti prevence. Léčebné terapie v podmínkách léčebny a způsob vzdělávání žáků ve škole při dětské léčebně jsou obsaženy v kapitole třetí. Čtvrtá kapitola je výzkumná, zabývá se adaptací dítěte na změněný způsob výuky a přípravy na vyučování v DL, změnami školního prospěchu a situací dítěte po přeřazení zpět na kmenovou školu.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/319246/pedf_m/