Gestalt psychoterapie: moderní holistický přístup k psychoterapii

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Publikace k problematice gestalt psychoterapie - její východiska a její praktická aplikace.

MACKEWN, Jennifer. Gestalt psychoterapie: moderní holistický přístup k psychoterapii. Překlad Jiří Štěpo. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 262 s. Spektrum; 37. ISBN 978-80-7367-649-0.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002011787&local_base=NKC