Efektivní komunikace s pacienty, příbuznými a blízkými osobami pro zdravotnické pracovníky (se zaměřením na osoby se specifickými potřebami)

Autor/ka
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (EU)
Rok vzniku:
0
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Výzkumy
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Sebelepší zdravotnická péče, poskytovaná lege artis, s použitím nejmodernějších poznatků vědy, využívající současných možností techniky a úrovně medikace, nebude v konečném důsledku úspěšná, nebude-li adekvátními komunikačními prostředky dosaženo účasti a zájmu pacienta na řešení jeho stavu.

Počet stran: 4.

Zdroj dat
https://web.archive.org/web/20170313071757/http://vcizp.cz/doc/2010/CC_kurz-ef-kom-pacienti-vcizp.pdf