Eczema nummulare rezistentní k terapii

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autorka uvádí kazuistické sdělení torpidní dermatózy u 4letého chlapce, která byla primárně považována za nummulární ekzém. Po aplikaci lokálních kortikosteroidních extern (hydrocortisoni butyras) došlo k mírnému zlepšení a problednutí ložiska, avšak krátce po vysazení přípravku dochází k opětovnému vzplanutí a rozšíření ložiska. Následná aplikace antimykotik (clotrimazol crm, koupel KMnO4) byla bez výrazného terapeutického efektu. Kultivační mykologické vyšetření prokázalo mykotickou etiopatogenezi (M. canis) klinického obrazu a potvrdilo předpokládanou diagnózu tinea incognita.

The author reports a case of refractory dermatosis in a 4-year-old boy which was primarily considered to be nummular eczema. Following an application of a local corticosteroid external medication (hydrocortisone butyrate), there occurred a minor improvement and discolouration in the site; however, shortly after the drug had been discontinued, exacerbation and expansion occurred. Subsequent administration of antifungal drugs (clotrimazole crm, KMnO4 bath) failed to exert any significant therapeutic effect. Mycological examination by culture revealed fungal aetiopathogenesis (M. canis) and confirmed the diagnosis of tinea incognito which had been suspected.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200901-0008.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 1 (2009)