Dobrá praxe oddělení sociálně-právní ochrany dětí v oblasti péče o ohrožené děti : OSPOD jako spolupracující subjekt v systému péče o ohrožené děti [rukopis]

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Tato práce se zabývá vybranými podmínkami výkonu dobré praxe oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v současném systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny sociálními pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Tento systém je nyní na počátku transformační fáze, jejímž východiskem je nadresortní "Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011" (NAP). NAP je souborem klíčových opatření ve formě vizí, mezi nimiž vyniká představa OSPOD jakožto stěžejního subjektu multidisciplinární spolupráce. Tato diplomová práce se zabývá fungováním spolupráce OSPOD s dalšími subjekty v praxi. Nejprve podrobně vymezuje klíčové pojmy, v dalších kapitolách se již zabývá konkrétními oblastmi spolupráce OSPOD (multidisciplinární spolupráce, komunitní plánování a spolupráce s klienty) a upozorňuje na možná rizika a příležitosti. Práce je zakončena průzkumem, jehož cílem je vyhledání příkladů dobré praxe na OSPOD ve Středočeském kraji.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/100433/3365165