Dlouhodobé zkušenosti z monitorování jódového zásobení novorozenecké populace v České republice

Autor/ka
Rok vzniku:
2014
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Sledování jódového zásobení novorozenecké populace, jedné z nejrizikovějších a nejvnímavějších věkových skupin k následkům jódového deficitu, bylo v České republice (ČR) zahájeno v roce 1991 pilotní studií v Praze 10. Mediány jodurií u 50 novorozenců a jejich matek byly 5. den po porodu v pásmu mírného jódového deficitu (ID). V grantové studii z let 1993-1995 ze tří oblastí ČR, tj. Prahy, Příbrami a Ústí nad Labem, bylo vyšetřováno vždy 50 novorozenců a jejich matek (jodurie, tyreoideu stimulující hormon (TSH), tyroxin (T4) a ultrazvuk štítné žlázy). Výsledky mediánů jodurií ukázaly ID nestejnoměrný, od mírného do středního stupně dle WHO, UNICEF a International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders (ICCIDD). Rozšíření preventivních opatření v roce 1995 vedlo k významnému zvýšení mediánu jodurií (79,0 μg/L), blížícího se k normě pro novorozeneckou populaci (90,0 μg/L). Od roku 1996 je pro monitorování jódové dodávky v novorozenecké populaci ČR užíváno sledování neonatálního TSH (neoTSH) ze screeningu kongenitální hypotyreózy (SKH) dle doporučení WHO, ICCIDD a UNICEF. Při normální jódové dodávce by zvýšení neoTSH do pásma 5,0-20,0 mIU/L mělo být přítomno u méně než 3 % novorozenecké populace. Od roku 2006 jsme v ČR zaznamenávali normální jódovou dodávku a neoTSH 5,0-20,0 mIU/L u méně než 3 % novorozenecké populace, a to až do konce září 2009. Od 1. října 2009 byl zahájen časnější odběr krve pro novorozenecký screening; odběr byl posunut z původních 72-96 hodin na 48-72 hodin po porodu. Procento novorozenců s hodnotou neoTSH 5,0-20,0 mIU/L se zdvojnásobilo a v dalších letech (2010, 2011, 2012, 2013) je opět stabilní v tomto vyšším pásmu. Souvislost je zřejmě s poporodním zvýšením TSH, které ještě doznívá při časnějším odběru krve. Hranici pro normální jódové zásobení novorozenecké populace je třeba posunout ze 3 % na 6 % novorozenců s koncentrací neoTSH v pásmu 5,0-20,0 mIU/L pro odběr suché kapky krve v době mezi 48. až 72. hodinou života. Permanentní edukace o jódové problematice a nutnosti navýšení jódové dodávky u těhotných a kojících matek je nezbytná.

Hníková, Olga, Al Taji, Eva [et al.]. Dlouhodobé zkušenosti z monitorování jódového zásobení novorozenecké populace v České republice. Československá pediatrie. 2014, roč. 69, č. 4, s. 228-233. ISSN 0069-2328 (tištěná verze). ISSN 1805-4501 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://kramerius.medvik.cz/search/nimg/IMG_FULL/uuid:de4c6fae-0611-11e5-b183-d485646517a0#page=1
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá pediatrie. 2014, roč. 69, č. 4,