Prof. MUDr. Olga Hníková, CSc.

Klinická praxe, pedagogická a výzkumná činnost profesorky je spojena s Klinikou dětí a dorostu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde se od poloviny 60. let věnuje dětské endokrinologii. Po celý její život je v centru jejího zájmu zejména tyreologie – problematika onemocnění štítné žlázy, a to jak v klinické  praxi a léčbě, tak v zavádění  laboratorních metodik a zlepšování diagnostiky. Díky jejímu velkému úsilí byl u nás od roku 1985 zaveden celoplošný novorozenecký screening vrozené hypotyreózy. V letech 1990 až 1997 působila ve funkci přednostky kliniky. Publikovala více než 160 původních prací a byla řešitelkou a spoluřešitelkou řady českých grantů a několika evropských studií. Její zkušenosti byly zaznamenány v monografii Kongenitální hypotyreóza (Avicenum 1989) a v dalších šesti monografiích, jejichž je spoluautorkou. Stala se prvním českým členem Evropské společnosti pro dětskou endokrinologii, kde také řadu let pracovala v pracovní skupině pro novorozenecký screening.

Odborná knihovna: