Děti na okraji společnosti

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek věnovaný problematice sociální integrace sociálně znevýhodněných či sociálně vyloučených dětí.

Péče o děti vyrůstající v rodinách zasažených fenoménem sociálního znevýhodnění a vyloučení, které často neumožňuje získat vzdělání v rámci hlavního vzdělávacího proudu. Projekt Programy sociální integrace organizace Člověk v tísni - poskytuje co nejkomplexnější podporu v rámci terénní sociální práce či sociálně aktivizační služby, rozvíjí sociální kompetence klientů (kariérní a pracovní poradenství, finanční gramotnost, vzdělávací poradenství a pomoc formou doučování, kluby pro matky a předškolní děti. Předškolní kluby Člověka v tísni jako alternativa běžných školek - organizace, cíle, program. Důraz na individuální práci s dětmi tak, aby byly připraveny na úspěšný vstup do první třídy ZŠ. Implementace principů norské vyučovací metody Grunnlaged - zaměření na rozvíjení základních kognitivních procesů - umění se učit (v Norsku využívají všechny mateřské a většina základních škol). Financování těchto klubů z evropských zdrojů (Operační program pro vzdělání a konkurenceschopnost) a ze zdrojů MŠMT. Zkušenosti z fungování klubů, jejich další směřování.

Těthalová, Marie. Děti na okraji společnosti. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2011, 18(2), s. 18-19. ISSN 1210-7506.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001351273&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Informatorium, Roč. 18, č. 2 (2011)