Co je nemoc a proč si pacienti na nás pořád stěžují

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V článku se zabýváme vztahem humanitních věd a medicíny. Na pojmu nemoci ukazujeme, jak chápe nemoc lékař a jak jí rozumí pacient. Z rozdílnosti těchto významových horizontů pak vzniká napětí, které by měl lékař ve svojí práci vnímat, náležitě reflektovat a řídit podle něj svoji práci. Jinak mu hrozí to, že se pacient bude cítit nepochopen, což je základem nedorozumění a konfliktů, včetně soudních.

In this article we deal with the relations between humanities and natural sciences. On a concept of a disease we demonstrate, how is this concept understood by the doctor and patient. From a difference these both approaches a rises a tension, which the doctor should reflect and should manage his/her work. On the other way is the patient not understood, and it is a radix for conflicts, including forensic ones.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201101-0013_Co_je_nemoc_a_proc_si_pacienti_na_nas_porad_stezuji.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 1 (2011)