Attachment a rizikové chování u adolescentů

Autor/ka
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce se zaměřila na souvislosti mezi vztahovou vazbou a rizikovým chováním v dospívání konkrétně v oblasti užívání návykových látek a sexu. Dosavadní studie na toto téma jsou v poměrně dobré shodě o souvislosti vztahové vazby a sexuálního chování, naopak ve vztahu k užívání návykových látek jsou poznatky značně inkonzistentní a mnohdy protichůdné. Výzkumný soubor tvoří dospívající ve věku 18-22 let (N=644), sběr dat probíhal prostřednictvím online průzkumu, baterie sestává ze škály ECR CZ (měřící míru vazbové úzkostnosti a vyhýbavosti) a vlastního překladu dotazníků Assist 3 a SRS určených k zhodnocení míry rizika v užívání návykových látek, resp. v sexuální oblasti. Výsledky naznačují jistý plošný trend ve smyslu negativní korelace mezi rizikovým sexuálním chováním na vazbovou vyhýbavost. Prokázán byl také signifikantní vztah mezi nulovou a nízkou mírou rizika v dimenzích "Sexuální riziko podstupované mimo partnerský vztah" a "Rizikové sexuální aktivity" a vyšší mírou vazbové vyhýbavosti. Specificky u žen s velmi vysokým celkovým skórem rizika v sexuálním chování jsme prokázali vyšší míru vazbové úzkostnosti. Ve vztahu k užívání návykových látek se pak jeví jako riziková pouze vyšší míra vazbové úzkostnosti ve vztahu k užívání kanabinoidů.

Zdroj dat
http://theses.cz/id/7vyonm