Astma a virové infekce v dětském věku

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Respirační virové infekce jsou velmi častými vyvolavateli exacerbace průduškového astmatu u dětí i dospělých. Podle současných poznatků je zřejmé, že astmatici mají nedostatečnou obranu vůči respiračním virovým infekcím. Astmatik reaguje na respirační virovou infekci podobně jako na kontakt s alergenem. V léčbě akutních virových exacerbací astmatu se uplatňuje zejména včasné nasazení kortikosteroidů v systémovém podání a bronchodilatační léčba. V prevenci virových exacerbací hrají primární roli inhalační kortikosteroidy a antileukotrieny.

Respiratory virus infections play a significant role in producing acute exacerbations of asthma in children and adults. It was shown that in asthma patients there is insufficient immunologic reaction against respiratory virus infection. Asthma patient is in case of viral infection reacting similary as in contact with allergen. In the treatment of acute virus induced astma exacerbation should be early used systemic glucocorticosteroids and bronchodilatators, in prevention of virus induced astma exacerbation play the most important role inhaled glucocorticosteroids and antileukotriens.

Související obsah

Problematikou astmatu se na portále Šance Dětem zabývají články:

- od Bohuslava Mrzeny s názvem „Onemocnění dýchacích cest u dětí

- od Jiřiny Chládkové s názvem „Co vědět o průduškovém astmatu u dětí

- od Kataríny Beránkové s názvem „Dítě, astma a jeho léčba

- od Dany Hajné s názvem "Psychogenní kašel"

- od Jiřiny Chládkové s názvem "Kašel: nejčastější příznak chronických onemocnění dolních dýchacích cest u dětí".

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201002-0002_Astma_a_virove_infekce_v_detskem_veku.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 11, č. 2 (2010)