Aktuální pohled na léčbu astmatu u dětí nejnižších věkových skupin

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V pediatrické praxi patří průduškové astma k nejčastějším chronickým onemocněním, které dětský lékař řeší. Vzhledem k heterogenitě astmatických obtíží i průběhu onemocnění v různých obdobích dětského věku není rozhodování o léčebné strategii jednoduché. Ještě donedávna nebyly k dispozici doporučené postupy specificky zaměřené na léčbu tohoto onemocnění v dětském věku, takže léčba u dětí byla zpravidla jakousi modifikací existujících doporučení pro léčbu dospělých astmatiků individuálně přizpůsobovanou konkrétnímu pacientovi. Teprve dva roky po publikování dokumentu iniciativy Practall v roce 2007 vydala Globální iniciativa pro astma souhrnná doporučení pro léčbu astmatu u dětí do 5 let věku. Článek přehledně shrnuje tato doporučení opírající se o výsledky mezinárodních randomizovaných studií.

Bronchial asthma belongs to the most common chronic diseases that every paediatrician sees almost daily. As the symptomatology and long-term course of this disease in different periods of childhood is very variable, the decisions about therapeutic strategies are quite complicated. Until recently we did not have specific guidelines for the treatment of paediatric asthma, so the therapy was usually guided by the guidelines for adult asthmatics and was individually adjusted for particular patient. Two years after the Practall initiative document was published (2007) the Global initiative for asthma issued the guidelines for the treatment of asthma in children of five years of age and younger. This article summarizes current guidelines based on the results of the international randomized studies.

Související obsah

Problematikou astmatu se na portále Šance Dětem zabývají články:

- od Bohuslava Mrzeny s názvem „Onemocnění dýchacích cest u dětí

- od Jiřiny Chládkové s názvem „Co vědět o průduškovém astmatu u dětí

- od Kataríny Beránkové s názvem „Dítě, astma a jeho léčba

- od Dany Hajné s názvem "Psychogenní kašel"

- od Jiřiny Chládkové s názvem "Kašel: nejčastější příznak chronických onemocnění dolních dýchacích cest u dětí".

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201105-0004_Aktualni_pohled_na_lecbu_astmatu_u_deti_nejnizsich_vekovych_skupin.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 5 (2011)