První psychická pomoc: psychická stabilizace člověka v náročné životní situaci

Autor/ka: plk. Mgr. Martina Wolf Čapková
Datum publikace: 25. 01. 2022, Aktualizováno: 17. 02. 2023
Když se našim blízkým nebo někomu z našeho okolí stane neštěstí, většinou se nás to dotýká a máme potřebu pro ně něco udělat. Rádi bychom nabídli pomoc, ale někdy si nejsme jistí, jak to udělat. Dokonce můžeme mít strach, abychom naším počínáním situaci ještě nezhoršili. Obavy spojené s poskytováním první psychické pomoci se vlastně neliší od první zdravotní pomoci.

Obsah článku:

Všichni můžeme pomoci, neboť první pomoc může a má poskytnout každý. V základu se jedná o naše přirozené, pozitivní a věcné chování k člověku v náročné životní situaci.

Co je PPP?

V užším slova smyslu označujeme jako první psychickou pomoc soubor jednoduchých postupů, jejichž cílem je stabilizace psychického stavu zasaženého člověka tak, aby se jeho aktuální situace již nezhoršovala. Tedy zajištění základních lidských potřeb, včetně podpory pocitu bezpečí a předání do další péče.

Cíl PPP

Cílem první zdravotní pomoci je zajištění základních životních funkcí člověka, než je předán do další odborné péče. Obdobně se v první psychické pomoci snažíme člověka, který momentálně není schopen uplatnit mechanismy zvládání stresu, stabilizovat tak, aby dokázal nastalou situaci zvládnout sám nebo si našel pomoc. Může se jednat o někoho, komu důvěřuje, případně o odborníka na duševní zdraví.

Obrázek
První Psychická Pomoc

Pokud chceme druhému pomoci, musíme v sobě nejprve najít odvahu člověka v neštěstí oslovit a navázat s ním kontakt. I pouhé projevení zájmu ho může povzbudit. Poté se snažíme zjistit a zajistit jeho potřeby. Lepší, než se ptát obecně, je přijít s konkrétní nabídkou. Můžeme například začít tím, že nabídneme praktickou pomoc se zařizováním potřebných záležitostí: s odvozem, s nákupem, vyhledáním důležité informace o probíhající situaci nebo zapůjčením telefonu. Nabídka konkrétní pomoci závisí na dané situaci a také na našich silách a možnostech. I zdánlivé maličkosti mohou znamenat hodně. Někdy se člověk po prožité události potřebuje vypovídat, poplakat si, postěžovat si. V tom případě mu trpělivě nasloucháme. Pokud člověk říká, že je daná situace nad jeho síly, můžeme nabídnout zprostředkování odborné pomoci.

Jak funguje aplikace PPP

Mobilní aplikace První psychická pomoc představuje možnosti pomáhání s využitím intervenčních strategií první psychické pomoci. Obsahově vychází z odborného vzdělávání, které absolvují příslušníci a zaměstnanci bezpečnostních sborů, ale také například lidé z nestátních neziskových organizací a dalších organizací podílejících se na poskytování psychosociální krizové pomoci lidem zasaženým neštěstím či katastrofou. Psychologická služba Hasičského záchranného sboru České republiky vytvořila odbornou přípravu s názvem První psychická pomoc I a II, kterou každoročně absolvují vybraní zájemci z řad příslušníků či zaměstnanců sboru. Mobilní aplikace je praktickým vodítkem, které připomíná postupy pro efektivní poskytování první psychické pomoci.

Tematické rozdělení

Obrázek
Snímek aplikace
Snímek aplikace

Tematicky je rozdělena do jedenácti dlaždic, které obsahují základní kroky první psychické pomoci, a to jak pro jednotlivce, tak pro skupiny.  Přihlíží také k různým specifikům (např. komunikace s lidmi se zdravotním postižením nebo s kulturní odlišností). Obsahem aplikace jsou rovněž informace o tom, jak lidé v různém věku reagují na stres a jaké jsou nejčastější obranné mechanizmy. Praktické jsou také kontakty na další navazující odborné služby a informační weby (např. občanské poradny, linky důvěry a krizová centra). Při pomáhání mějme na paměti, že to, co jsme udělali pro druhé, máme udělat také pro sebe. V aplikaci proto najdeme také postupy, jak se můžeme po náročném zážitku postarat i o vlastní psychickou pohodu.

I když je aplikace cílená na příslušníky bezpečnostních sborů, svým obsahem může být užitečná všem, kdo mají zájem pomoci lidem v těžké životní situaci a hledají informace, jak na to.

Aplikace pro operační systém Android a iOS je bezplatně ke stažení na Google Play a AppStore pod názvem První Psychická Pomoc. Aplikaci vytvořila pracovní skupina Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti ve spolupráci s týmem mobilních vývojářů sdružení CZ.NIC z.s.p.o. Členy pracovní skupiny byli převážně psychologové z řad Hasičského záchranného sboru České republiky.

S ohledem na aktuální situaci spojenou s pandemií covid-19 byla v loňském roce do aplikace přidána dlaždice s názvem „Jak posílit odolnost“. Jejím účelem je podpora v aktivním zvládání současné situace, v běžných denních starostech, ale i v nejtěžších chvílích. Obsahuje audiovizuální materiály (podcasty, videa atd.) pomáhající zmírnit nepříjemné reakce na stres a budovat odolnost. Vysvětluje, jak funguje lidská psychika ve stresu a nabízí postupy, jak můžeme různé nepříjemné stavy zvládat. Například co lze dělat, když nemůžeme usnout, když nás bolí hlava, nebo je toho na nás prostě moc? Uvedená seberegulační cvičení mohou být užitečnou pomůckou pro každého, kdo je pod zvýšenou zátěží.

Související literaturu a další zdroje informací naleznete také v naší Odborné knihovně.

Zaujal Vás článek a chcete každý měsíc dostávat informace o nových příspěvcích? Přihlaste se k odběru newsletteru!

Přihlášení k odběru newsletteru

Autor/ka

Psycholožka se zaměřením na psychologii mimořádných událostí a na krizovou intervenci. Od roku 2008 působí jako psycholog u Hasičského záchranného sboru České republiky. Od roku 2019 vykonává pozici vedoucího psychologa a metodika na generálním ředitelství HZS ČR. Při své práci využívá metodu Somatic Experiencing (somatické prožívání), která je považována za jeden z nejefektivnějších nástrojů pro léčení traumatu. Je místopředsedkyní Sekce pro psychologii krizí, katastrof a traumatu při Českomoravské psychologické společnosti a členkou výboru Asociace psychologů bezpečnostních sborů.

Odborná knihovna:
Články: