Situační kontex antisociálního chování u mládeže

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Plný text
https://is.muni.cz/th/davh3/DP_Martina_Capkova.pdf
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Výzkum byl zaměřen na problematiku antisociálního chování u mladistvých delikventů. Výzkumný vzorek zahrnoval 81 respondentů (38 chlapců a 43 dívek) ve věkovém rozmezí 14-18 let. Zjišťovali jsme, jaké situační proměnné hrají roli při vzniku a rozvoji delikventního chování. Zkoumali jsme povahu vztahu a vzájemné souvislosti mezi tímto chováním a psychickou odolností ve smyslu hardiness. Zaměřili jsme se na porovnání konkrétních forem antisociálního chování s akcentem na postihnutí generových rozdílů. Ke zkoumání výše uvedených skutečností jsme použili dotazníkovou metodu, konkrétně dotazník PVS (Personal Views Survey) a dotazník SAHA (The Social and Health Assesment), který kromě samotného rizikového chování sleduje široké spektrum psychosociálních faktorů, které mohou s delikventním chováním souviset.

Zdroj dat
https://is.muni.cz/th/101086/ff_m/