Romským dětem je často chybně diagnostikováno lehké mentální postižení, upozorňuje ombudsman

Datum publikace: 05. 09. 2023
Periodikum:
radiozurnal.rozhlas.cz
Situace ve vzdělávání Romů se za poslední tři roky příliš nezlepšila. Upozornil na to veřejný ochránce práv. Romským dětem je podle něj často chybně diagnostikováno lehké mentální postižení. Výsledky tříletého monitoringu podle něj ukázaly, že děti Romů odchází z pedagogicko-psychologických poraden s touto diagnózou desetkrát častěji než jejich ostatní spolužáci.

Základní školy v Česku navštěvuje průměrně 3 a půl procenta romských dětí. Více než čtvrtina z nich, konkrétně 26,2 procenta, se ale vzdělává podle pravidel pro děti s lehkým mentálním postižením. Jde o takzvaná pravidla se sníženými nároky. Takový nepoměr podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka vzbuzuje otázky, zda je v Česku zajištěno rovné zacházení s Romy v jejich přístupu ke vzdělávání a jeho poskytování. Na webu ombudsman připomíná, že už loni upozornil, že pedagogicko-psychologických poradny kvůli zastaralé diagnostice uvádí diagnózu lehkého mentálního poškození i u dětí, které jsou jen sociálně znevýhodněné. Ty pak zbytečně končí ve speciálních třídách.

Celý článek najdete zde: https://radiozurnal.rozhlas.cz/romskym-detem-je-casto-chybne-diagnostikovano-lehke-mentalni-postizeni-9065939

Dítě běží po školní chodbě