Rodina je v Česku pro ženy kariérní stopka. Jako společnost i ekonomika tím o mnoho přicházíme, říká Pertold

Datum publikace: 10. 08. 2022
Periodikum:
a2larm.cz
O otázce genderové rovnosti, zejména o různých podpůrných opatřeních, se často uvažuje jako o ekonomickém nákladu. V souvislosti s tématem posuzování genderové problematiky na Ministerstvu financí zazněly z ODS výrazy jako „módní trend, u kterého je potřeba hlídat, aby to moc nestálo.“ Můžeme se setkat ale i s opačným rámováním – zejména Evropská unie se obvykle důsledně věnuje ekonomickým ztrátám, které nerovnosti přinášejí.

Podívejme se na otázku zaměstnanosti žen čistě ekonomickým pohledem. Ty jsi ekonom trhu práce, nechybí ti na něm?

Tak především chybí ekonomice a domácnostem, kterým chybí příjem. Na trhu práce chybí zejména ženy s malými dětmi a pak také ženy ve věku 60 plus. Například vysokoškolačky v Česku dlouhou mateřskou a rodičovskou evidentně ztrácí významnou část kvalifikace, kterou získaly mnohaletým studiem a následnou praxí před mateřstvím. Po návratu do zaměstnání to již nikdy nedoženou, což je jasně vidět na rozdílu v odměňování mezi ženami a muži.

Tzv. gender pay gap, vyjádřený v hodinových výdělcích, je na začátku kariéry minimální, oproti tomu je ve věkové kategorii 35–55 let enormní, dosahuje až 30 procent. Celkový obrázek ani tak neznamená, že by byly ženy vůči mužům diskriminovány (ve smyslu stejného výdělku za stejnou práci) z důvodu pohlaví, ale spíše to, že rodina je pro ženy v Česku kariérní stopka. Rodičovství v Česku znamená pro většinu žen konec ambicí na vedoucí pozice, kde jsou výdělky nejvyšší. To znamená, že přicházíme jako společnost a ekonomika o znalosti a dovednosti, což je to nejdůležitější, co posouvá ekonomický rozvoj země dále.

Celý článek najdete zde: https://a2larm.cz/2022/08/rodina-je-v-cesku-pro-zeny-karierni-stopka-jako-spolecnost-i-ekonomika-tim-o-mnoho-prichazime-rika-pertold/

žena s dítětem