Náhradní výživné stát zřejmě zavede nově na čtyři roky

Datum publikace: 22. 05. 2023
Periodikum:
fintag.cz
Náhradní výživné by mohl stát vyplácet namísto současných dvou let až čtyři roky. Změnu v reakci na neúspěšnou vymahatelnost alimentů po dlužnících navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [MPSV]. Novelu chce schválit zrychleně.

V  návrhu novely  o náhradním výživném, jejíž podklady jsou zveřejněny na webu vlády, MPSV navrhuje prodloužit výplatu státního náhradního výživného o dva roky. Nyní dávku úřady práce vyplácejí při exekučním nebo soudním vymáhání výživného po neplatiči nanejvýš dva roky. V praxi se ale ukazuje, že ani po této době se nedaří úřadům práce ani zákonnému zástupci dítěte peníze po  dlužníkovi  vymoci. Na to MPSV reaguje návrhem na prodloužení výplaty náhradního výživného na čtyři roky.

Celý článek najdete zde: https://www.fintag.cz/2023/05/20/nahradni-vyzivne-stat-zrejme-zavede-nove-na-ctyri-roky/

mince a hodiny