Mimořádně nadané děti znamenají pro zemi poklad. Často však zůstane neodhalen

Datum publikace: 09. 02. 2023
Periodikum:
denik.cz
Odhalit talentované děti je velmi náročné. Zvláště žijí-li v rodině, která nemá zájem či možnost rozvíjet jejich potenciál a citlivě pracovat s jejich odlišnostmi. V takovém případě mohou pomoci všímaví učitelé ve škole, jenže ti nejsou samozřejmostí.

Jak zjistila zpráva České školní inspekce z roku 2022, ve školách byly odhaleny jen jednotky procent nadaných žáků a ani ne desetina procenta dětí mimořádně talentovaných. To je mnohem méně, než by jich v populaci mělo být. Podle inspekce za to může chybějící kvalitní diagnostika a nedostatečná pozornost věnovaná vyhledávání nadaných žáků. „U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se nutnost podpory projeví ve srovnání s ostatními žáky při běžných situacích ve výuce. Žáci nadaní a mimořádně nadaní se ale v takových situacích od ostatních žáků nijak lišit nemusejí,“ upozornili také inspektoři ve své zprávě. Navíc jen nepatrný zlomek pedagogů absolvoval v posledních dvou letech kurz zaměřený na vzdělávání nadaných.

Celý článek najdete zde: https://www.denik.cz/z_domova/mimoradne-nadane-deti.html

Dívka píše na tabuli