Chudých rodin přibývá, psychickou podporu potřebují děti i jejich rodiče

Datum publikace: 15. 05. 2023
Periodikum:
impuls.cz
Břímě současné nepříliš příznivé sociálně-ekonomické situace v Česku, způsobené zejména následky pandemie covidu-19 a válkou na Ukrajině, dopadá i na mnoho pražských rodin. Více z nich pak končí v zajetí chudoby. To vše má dopady také na psychický stav jejich členů, ať už dětí, nebo rodičů.

Své o tom vědí v centru Reset, které v Praze 9 nabízí psychoterapie a psychologické poradenství mládeži. „Část klientů jsou děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, jejichž rodiny bydlí například na ubytovnách. Do centra také chodí děti cizinců učit se češtinu. Často se stává, že je spolužáci ostrakizují, a tady si chodí najít kamarády,“ říká vedoucí centra Zuzanna Zelenková Bedřichová.

Na psychický stav dětí má podle ní velký vliv právě rodinné prostředí. „Měli jsme klienta, u kterého byly duševní potíže způsobené tím, že rodiče už spolu nežili, ale ekonomická situace je nutila stále sdílet jednu malou domácnost,“ uvádí Zelenková Bedřichová.

Celý článek najdete zde: https://www.impuls.cz/regiony/praha/chudoba-psychologie-psychoterapie-deti-rodina-reset.A230512_104207_imp-praha_air

zamyšlený muž