doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.

Vysokoškolská pedagožka, angažující se v neziskových organizacích zaměřených na zdravotnictví, zejména problematiku náhradního rodičovství. Od roku 1997 dobrovolná spolupracovnice Nadace Mateřská naděje, neziskové nestátní organizace zaměřené na pomoc lidem, jejichž problémem je nedobrovolná bezdětnost, tedy těm, jejichž touha po dítěti se nenaplňuje či nenaplnila.

Odborná knihovna: