Motivy k rodičovství

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Motivy k rodičovství jsou důležitým tématem nejen pro ty, kteří uvažuji, zda, kdy a kolikrát se stát rodiči, ale tím spíš pro ty, kteří z nějakých důvodů volí alternativní cesty k rodičovství (léčba asistovanou reprodukcí, žadatelé o náhradní rodinnou péči). Kvalitativní obsahovou analýzou 569 výpovědí žen a mužů jsme zjistili, že významná část lidí rodičovství plánujících nebo rodičů si své motivy neuvědomuje. Lidé rodičovství neplánující naopak své motivy podrobně rozmýšlejí, zřejmě se cítí být pod společenským tlakem a mají snahu své rozhodnutí obhájit. Z výsledků je zřejmé, že motivaci k rodičovství spoluutváří velký komplex více či méně vědomých a více či méně důležitých zároveň se vyskytujících motivů.

KONEČNÁ, Hana, BUBLEOVÁ, Věduna, JANKŮ, Vít. Motivy k rodičovství. Československá psychologie. 2010, roč. 54, č. 2, s. 126-137. ISSN: 0009-062X (tištěná verze). ISSN: 1804-6436 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=765256
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá psychologie, Roč. 54, č. 2 (2010)