Asistovaná reprodukce u single osob a homosexuálních párů

Autor/ka
Rok vzniku:
2017
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v posledních měsících opakovaně informuje veřejnost o svém záměru zpřístupnit asistovanou reprodukci (ART) osobám bez partnera. Zdůvodňuje to lidskými právy a demografickou situací. Článek je analýzou vyslovených důvodů a možných konsekvencí. Text volně navazuje na moje dvě předchozí analýzy v minulých číslech ČZPB 2016, první řešící záměr rozšířit platbu ART zdravotními pojišťovnami a legislativně ukotvit náhradní mateřství, druhá zaměřená na věkové limity pro samoplátce.

KONEČNÁ, Hana. Asistovaná reprodukce u single osob a homosexuálních párů. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2017, 7(1), s. 28-43 [cit. 2019-02-08]. ISSN 1804-8137.

Zdroj dat
http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/download/134/122
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Časopis zdravotnického práva a bioetiky, Roč. 7, č. 1 (2017)