Postoje mužů k otázkám rodičovství ve světle kvalitativních dat

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Téma otcovství, mužství všeobecně, se za posledních několik let dočkalo diskuze na poli rodinné politiky, v akademických i laických kruzích. Přesto je obtížné najít odborné texty, jež se zabývají postoji samotných mužů k otázkám rodičovství. Možnou příčinu lze hledat v určité genderové předpojatosti, která zájem o rodičovské otázky přisuzuje většinou ženám. Cílem výzkumné činnosti bylo mapování postojů dospělých mužů k vybraným zdravotně sociálním aspektům rodičovství (prevence v oblasti reprodukčního zdraví, plánování rodičovství, řešení poruch plodnosti). K mapování postojů mužů byly voleny kvalitativní výzkumné postupy. Pro sběr dat se 120 muži ve věku 25 až 50 let byl použit polostrukturovaný rozhovor, data byla analyzována pomocí metody zakotvené teorie. Z pilotních výsledků výzkumu vyplývá, že muži sami se zatím nenaučili zájem o aktivní rodičovství projevovat, což se odráží i problematickým získáváním respondentů a sběrem výzkumných dat. Muži rodičovství plánují společně s partnerkami. Představy o aktivním rodičovství mnohých mužů se setkávají s obavami, jak očekávanou roli naplnit. V některých oblastech chybí jejich informovanost, v jiných otázkách rodičovství stojí muži stranou pozornosti. V současnosti významnou roli v plánování rodičovství hraje hormonální antikoncepce, jejíž užívání se stalo doménou žen.

KUBÍČKOVÁ, Adéla, KONEČNÁ, Hana. Postoje mužů k otázkám rodičovství ve světle kvalitativních dat. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku .... Brno : Psychologický ústav Akademie věd ČR ; Tišnov : Sdružení SCAN, [2000]-. 2010, s. 194-204.

Zdroj dat
https://kramerius.medvik.cz/search/i.jsp?pid=uuid:MED00118012-14cfc4c9-2c71-4243-b2ee-9886690ebbbd#periodical-periodicalvolume-page_uuid:25b01791-7933-4832-b51f-60831603d617