Integrace žákyně s poruchou autistického spektra do třídy žáků s jiným druhem postižení

Autor/ka
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Vysokoškolská práce
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce je zaměřena na zjištění a analyzování pozitiv a negativ integrace žákyně s poruchou autistického spektra do třídy žáků s jiným druhem postižení. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se věnuje terminologii, etiologii, charakteristice a klasifikaci poruch autistického spektra. Druhá kapitola vymezuje legislativní normy, poradenský systém a možnosti edukace žáků s PAS. Třetí kapitola se zabývá integrací a inkluzí žáků s poruchami autistického spektra. Praktická část je výzkumným šetřením, které bylo realizováno z pohledu asistentky pedagoga, jež se podílela na výchově a vzdělávání integrované žákyně s poruchou autistického spektra ve třídě žáků s tělesným postižením v průběhu dvou let. Výzkum je doplněn informacemi získanými z rozhovorů se zainteresovanými pedagogy a matkou žákyně.

Zdroj dat
http://is.muni.cz/th/215994/pedf_m/