Asistovaná reprodukce a věk

Autor/ka
Rok vzniku:
2016
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Medicínské technologie dokáží udělat rodiče i z člověka v pozdním seniu. Odborné debaty se soustřeďují nejen na to, jaké metody asistované reprodukce jsou eticky přijatelné, ale i na to, pro jaké skupiny lidí a za jakých okolností jsou přijatelné. Moje analýza je inspirována úmyslem státních orgánů a) zvýšit věkovou hranici pro přístup k léčbě placené ze zdravotního pojištění (ZP), b) zvýšit počty cyklů placených ze ZP; c) zrušit zákonem danou horní věkovou hranici pro samoplátce. Pro rozsáhlost tématu je text rozdělen do dvou samostatných článků. V této první části analyzuji věk pro platbu léčby ze ZP, relevantní argumenty nacházím pouze pro platbu léčby ženám do 40 let.

I. díl: KONEČNÁ, Hana. Asistovaná reprodukce a věk. část I, Věkové limity a počty cyklů pro léčbu placenou ze zdravotního pojištění. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2016, 6(1), s. 14-33 [cit. 2019-02-08]. ISSN 1804-8137. Plný text: http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/download/108/101

Druhá část do dvou článků rozdělené analýzy věkových limitů v asistované reprodukci (ART). V této části se zaměřuji na hledání věkových limitů pro přístup k ART u samoplátců, zvažuji přitom zájmy čtyř z pěti zúčastněných členů systému: žadatele/lů o léčbu, dárce gamet, budoucího dítěte a společnosti, a rizika s tím spojená. Pro potvrzení současné zákonné věkové hranice pro ženu (den před 50. narozeninami) ani pro její zvýšení či odstranění nenacházím dostatečné důvody. Naopak se domnívám, že by měla být určena věková hranice i pro muže.

II. díl: KONEČNÁ, Hana. Asistovaná reprodukce a věk. část II, věkové limity pro přístup samoplátců. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 2016, 6(2), s. 36-54 [cit. 2019-02-08]. ISSN 1804-8137. Plný text: http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/download/118/111

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001632831&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Časopis zdravotnického práva a bioetiky, Roč. 6, č. 1-2 (2016)