Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v České republice : (popis současného stavu)

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Výzkumná zpráva moniturující přípravy na náhradní rodinnou péči v České republice.

KONEČNÁ, Hana a KOUBOVÁ, Lucie. Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v České republice: (popis současného stavu). V Praze: Středisko náhradní rodinné péče, 2010. 115 s. ISBN 978-80-87455-00-5.

Zdroj dat
https://www.knihovnanrp.cz/wp-content/uploads/2021/11/snrp-monitoring-priprav-na-nrp.pdf