Anonymní dárcovství gamet a anonymní porody: společné etickopsychosociální a právní aspekty

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Asistovaná reprodukce s dárcovstvím gamet a anonymní porody či anonymní přiedání dítěte jsou živým a kontroverzním tématem nejen v Evropě. Hlavními spornými body jsou článek 7 Úmluvy o právech dítěte a článek 8 Úmluvy o lidských právech, které jsou některými orgány interpretovány jako právo osoby znát svůj genetický původ. V mnoha zemích proto přecházejí k neanonymnímu dárcovství, nejsou možné anonymní porody, baby-boxy, atd. V ČR je dárcovství gamet ze zákona anonymní, porody anonymní nejsou možné, babyboxy stále čelí kritice. ČR podepsala obě úmluvy, odpovídá za jejich naplňování. V textu popisujeme a analyzujeme problémy psychosociální, etické a právní perspektivy.

KONEČNÁ, Hana, DOSKOČIL, Ondřej, BUBLEOVÁ, Věduna. Anonymní dárcovství gamet a anonymní porody: společné etickopsychosociální a právní aspekty. Praktický lékař. 2012, roč. 92, č. 10, s. 546-550. ISSN: 0032-6739 (tištěná verze). ISSN: 1805-4544 (elektronická verze).

Zdroj dat
https://kramerius.medvik.cz/search/pdf/web/viewer.html?pid=uuid:59edbb34-0615-11e5-b183-d485646517a0
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Praktický lékař, Roč. 92, č. 10 ( 2012)