Život (nejen) s tupozrakostí - MUDr. Josef Hicl a pacient Jan