Zdravotní postižení a pomáhající profese

Autor/ka
doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Monografie k problematice osob se zdravotním postižením, vztaženo k pomáhajícícm profesím.

Obsah publikace je k dispozici na odkaze: https://obalkyknih.cz/file/toc/60600/pdf.

Michalík, Jan [et al.]. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 511 s. ISBN 978-80-7367-859-3.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002156608&local_base=NKC