Závislost na automatech

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Videozáznam
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Závislost na automatech

Patologické hráčství je definováno v rámci mezinárodní klasifikace nemocí jako porucha spočívající v častých opakovaných epizodách hráčství, které dominují v životě jedince na úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních hodnot a závazků. Patologické hráčství je třeba odlišit od hazardního hráčství a sázení.

Hazardní hráči - jsou schopni svoji hru kontrolovat, jejich hlavním motivem je výhra.
Gambler (patologický hráč) - pociťuje velmi silné puzení ke hře, které lze těžko ovládnout, nutkání často doprovází myšlenky s představami hraní. Jeho motivem je hra.

Jaké jsou symptomy?
U návykových a impulsivních poruch jsou tyto tři základní znaky

1. neschopnost odolat impulsu, přestože dotyčný ví, že jeho jednání je nežádoucí 
2. napětí, předcházející tomuto patologickému jednání, které dotyčný nedokáže snížit jinak, než tak, že začne hrát 
3. hraní je spojeno s pocitem uspokojení (příjemné vzrušení, jehož intenzita je přímo úměrná výši hazardu a riziku ztráty)

Další znaky:
- zaujetí hráčstvím 
- potřeba hrát se stále většími částkami peněz z důvodu silného vzrušení 
- opakované neúspěšné snahy kontrolovat hru, přerušit ji, vzdát se hraní 
- neklid, podráždění při pokusu hru přerušit 
- hraní jako způsob útěku od problémů 
- po prohře peněz se vrací, aby je znovu získal 
- krádeže, podvody, nelegální činy za účelem získání peněz 
- lži členům rodiny a konflikty v rodině 
- ztráta přátel a zaměstnání 
- půjčky, zadlužení 
- ztráta sebedůvěry 
- úzkosti, deprese, spánkové poruchy

Jedná se o podobné znaky, jaké najdeme v definici závislosti na psychoaktivních látkách. Oproti patologicskému hráčství (gambling) u hráčství a sázkařství zůstává sebekontrola ještě zachována.

Další údaje, další klinické jednotky v rámci návykových a impulsivních poruch

Dříve se vyčleňovaly samostatné chorobné jednotky pod názvem monománie je to impulzivní jednání, které se periodicky opakuje patří sem např. kleptománie (krádeže předmětů), pyrománie (zakládání požárů), dipsománie (tzv. kvartální pijáctví, impulzivní, periodicky se opakující stav požívání alkoholických nápojů), oniománie (impulzivní chorobné nakupování).

Výskyt

Gambling se projeví obvykle ve věku dospívání a rané dospělosti, často v souvislosti se stresem, se stavy citové a psychické frustrace u dětí a dospívajících může být v počátku nadměrné hraní videoher a počítačových her gambling je psychologickou závislosti.

Délka videozáznamu: 00:04:43.

Zdroj dat
http://www.tvmedicina.cz/kategorie/zavislost/25-zavislost-na-automatech